himālaju stūpa

buddhadharma.lv

budisma mācības, teksti, padomi un informācija latviešu valodā

sanskrita sūtras pali suttas teksti rakstiskas mācības sādhanās mācību ieraksti < sākums
Ulda Baloža rediģēti teksti

rakstiskas mācības
mācību ieraksti
teksti
sūtras
sādhanās
prātimokšas ordinācija
saites
 
< sākums

Izdota grāmata Ārja Sanghāta sūtra Dharmaparjāja latviešu valodā
brīvai izplatīšanai!
Ja vēlaties iegādāties, lūdzu sazināties ar Inesi, 26439430.

Sanghata sutra