himālaju stūpa

buddhadharma.lv

budisma mācības, teksti, padomi un informācija latviešu valodā

sanskrita sūtras pali suttas teksti rakstiskas mācības sādhanās mācību ieraksti < sākums
rakstiskas mācības
mācību ieraksti
teksti
sūtras
sādhanās
prātimokšas ordinācija
saites
 
< sākums

Prātimokša (skt.) nozīmē "paš-atbrīvošana".
Tikumība ir nepieciešama pamatprakse lai kāds varētu atbrīvoties no visām samsāras (nosacītas eksistences) ciešanām un neapmierinātību.

Prātimokšā ir divi ordinācijas līmeņi -
1. laicīgiem - tiem kuriem ir mājsaimniecība (mājas, ģimene, piederumi)
2. mūkiem un mūķenēm (kas ir pametuši mājsaimniecību)

Prātimokšas pamats ir 5 solījumi, kurus arī pieņem laicīgie buddhismu praktizētāji (tib. genjenpa (vīrietis), genjenma (sieviete) / skt. upāsaka, upāsikā)
1. nenogalināt nevienu būtni (kam piemīt apziņa)
2. nezagt
3. nemelot
4. nenodarboties ar nepiemērotām dzimumattiecībām
5. nelietot riebinošas vielas

Astoņi (tib. ņen.ne) solījumi ir šī 5 (ar nekādām dzimumattiecībām) plus-
nedziedāt, nespēlēt mūziku un nedejot, neēst nepiemērotos laikos (pēc pusdienām),
nelietot augstas un dārgas sēdvietas un gultas.

Kāda ir starpība starp atteikšanās no šīm darbībām un solījumu pieņemšanu? Ja mēs vienkārši atsakamies no šīm darbībām, mēs radam tikumīgu karmu tajos laikos, kad ir iespēja ka varētu veikt šīs darbības un atsakamies, bet ja pieņemam solījumus, tad radam tikumīgu karmu nepārtraukti, arī tajos laikos kad nav iespējas veikt šīs darbības. Tātad, starpība ir liela!

Tabulā ir paskaidroti visi buddhisma prātimokšas ordinācijas veidi. Termini rakstīti ar trekniem burtiem ir tibetiešu valodā, bet tie ar kursīviem, sanskritā.

Kjin.pa
(laji ar solījumiem)

1. genjen.pa/ma(upāsaka/upāsikā)
solījumi uz mūžu

a) 6 veidi:
1.  pieņemts patvērums
2.  1 solījums
3.  2 solījumi
4.  3 vai 4 solījumi
5.  5 solījumi
6.  5 solījumi + celibāts

b)  3 veidi (nonje genjen):
1. jon.cok – 5 solījumi
2. sang.čo – 5 solījumi+ celibāts
3. gomin – 8 ņen.ne (anāgārika) solījumi uz mūžu ar izvēli valkāt talārus (parasti ne Tibetas Gelug līnijā) (ordināciju vārds netiek dots)

2. ņen.ne
8 solījumi uz 24 stundām

Ba.ma rab.džung
(pravradžja)
(starp posms)

Ar nolūku kļūt par mūku jeb mūķeni pamet laicīgo dzīvi (mati tiek griesti, valkā talārus, saņem ordinācijas vārdu)

Rab.džung
(ordinētā sangha)

mūks -
getsul (šramanera) - novice: 10 (var arī skaita 36) aizliegumi

gelong (bhikšu) - pilnīgs mūks: 253 aizliegumi

mūķene –
getsulma (šramanerika) - novice: 10 (vai 36) aizliegumi

gelobma (siksamana): novice + 6 aizliegumi

gelongma (bhikšunī) - pilnīga mūķene: 364 aizliegumi

Sanghas ordinācijas līnijas

Pasaulē pašreiz pastāv trīs ordinācijas līnijas. Tās ir -
1. Theravādas
2. Mūlasārvāstivādas
3. Dharmaguptas

Taizemē, Birmā, Laosā, Kambodžā, Dienvidvietnamā un Šrilankā, un tagad Indijā, lieto Theravādas līnijas ordināciju; Tibetā, Mongolijā un Krievijā lieto Mūlasārvāstivādas; Ķīnā, Taivanā, Koreā un Ziemeļvietnamā lieto Dharmaguptas.

Bhikšunī ordinācija ir saglabāta tikai Dharmaguptas līnījā Taivanā. Šramanerikas ordinācija ir saglabāta Mūlasārvāstivādas līnijā, bet ne Theravādas, kurā sievietes var saņemt tikai laju mae jis ordināciju ar 8-10 solījumiem (skuj galvu un valkā rozā vai baltus talārus).

Ordinācijas notiekumi un aizliegumi maz atšķirās starp 3 līnijām. Vai ordinējās uz mūžu vai uz īsāku jeb nenotiektu laiku, vairāk nosaka katras buddistu valsts tradīcīja. Piemēram, Taizemē ir pieņemts, ka vīrietis var ordinēties uz cik ilgu laiku vēlas, pat uz divām nedēļām. Turklāt, Šrilankā ir pieņemts ka jāordinējas uz mūžu, un ja vīrietis izstājas no sanghas viņu sabiedrība nicina. Kādās valstīs ir pieņemts, ka vīrietis nevar otro reizi ordinēties, bet citās ka var. Buddhas laikā bija vīrietis, kurš ordinējās 7 reizes, bet pēdējā reizē palika sanghā uz visu atlikušo mūžu!

253 bhikšu (skt.) (gelong tib.) aizliegumi Theravādas līnijā

Zaudējumi (4)
1.   Dzimumattiecības ar cilvēku vai dzīvnieku
2.   Nozagt kaut ko vērtīgu (>$20)
3.   Nogalināt cilvēku
4.   Melot par sasniegumiem

Pārpalikumi (13)
1.  Ar nolūku izdalīt spermu
2.  Saskarties ar sievieti ar alkām3.  Runāt alkatīgi ar sievieti
4.  Rekomendēt seksuālus pakalpojumus ar sievieti
5.  Sarunāt dzimumattiecības starp vīrieti un sievieti
6.  Celt ēku pārāk lielu, vai nepiemērotā vietā
7.  Celt reliģisku ēku nepiemērotā vietā
8.  Bez pamata sūdzēt bhikšu par zaudējumu (skat. augšā)
9.  Nepamatoti likt saprast, ka bhikšu ir darījis zaudējumu
10. Radīt šķelšanos sanghā 1
11. Būt šķēlēja pusē
12. Veicināt laicīgo cilvēku uzticības zaudēšanu (3 dārgumos 2)
13. Neņemt vērā padomus par paša pārkāpumiem

Pārkāpumi ar sodu (30)
1.  Glabāt nesvētītu audumu vairāk kā 10 dienas
2.  Šķirties no svētītiem talāriem
3.  Glabāt mazus, nesvētītus auduma gabalus vairāk kā 30 dienas
4.  Likt bhikšunī mazgāt savus talārus
5.  Saņemt talārus no bhikšunī
6.  Bez vajadzības lūgt un saņemt talāru no lajiem 3
7.  Lūgt un saņemt vairāk audumu nekā pašam vajag
8.  Mudināt laju dot vairāk nekā tam bija nodoms
9.  Saņemt vairāk, prasot vīram un sievai atsevišķi
10. Saņemt talāru atgādinot laju apkalpotājam vairāk kā 6 reizes
11. Lietot dārgu kokvilnas matraci
12. Lietot melnas vilnas matraci
13. Lietot matraci, kur lielākā daļa ir melna vilna
14. Saņemt jaunu matraci, laika posmā mazāk par 6 gadi
15. Nelāpīt jaunu dingva 4 ar daļu no vecā
16. Nest lielu nastu par tālu
17. Pasūtīt no bhikšunī vilnas dziju
18. Ar patiku turēt rokās savu zeltu utt.
19. Aizdot naudu uz procentiem
20. Veikt pelnošu biznesu ar laicīgiem cilvēkiem
21. Lietot vai turēt nesvētītu ubagošanas bļodu vairāk kā 10 dienas
22. Lūgt un saņemt lieku bļodu no laja
23. Nesamaksāt audējām par audumu, ko esi pasūtījis
24. Pielikt klāt pie sponsora pasūtījuma audumu
25. Ņemt atpakaļ lietu atdotu otram bhikšu
26. Lietus laika retrītā 5 ņemt vai izdalīt neēdamu piedāvājumu, kas piedāvāts sanghai, jeb to neizdalīt lietus retrīta beigās
27. Retrīta laikā atdalīties no talāra vairāk par 6 dienām
28. Saņemt īpašumā lietus talāru par vēlu vai par agru
29. Likt sponsoram mainīt piedāvāšanas veltījumu
30. Glabāt pārtiku ilgāk nekā ir atļauts

Vienkāršie pārkāpumi (90)
1.  Parasti meli
2.  Runāt par kāda bhikšu vainām
3.  Censties sašķelt draudzējošos bhikšu
4.  Atjaunot atrisinātu strīdu starp sanghu
5.  Mācīt laju sievieti
6.  Skandināt kopā ar tiem, kas nav bhikšu
7.  Runāt ar kādu, kas nav bhikšu par kādu bhikšu zaudējumu vai pārpalikumu
8.  Nevajadzīgi runāt par saviem panākumiem ar tiem, kas nav bhikšu
9.  Apsūdzēt klostera apkalpotāju, par to, ka viņš ir labvēlīgāks pret kādu daļu
10. Ļauties riebumam par vinaju 6 (skt.) sodžong 7 (tib.) laikā
11. Iznīcināt auglīgas sēklas, jeb dzīvus augus
12. Aprunāt vai kritizēt sanghas apkalpojošo bhikšu
13. Nepiemēroti atbildēt uz Dharmas jautājumu
14. Nepareizi vēdināt sanghas matračus
15. Nesavākt paklājus vietā, kur uzturas sangha  
16. Izmest bhikšu, tādēļ, ka tas nepatīk
17. Necienīt bhikšu, kas pirmais ieradās
18. Par smagu apsēsties krēslā uz sanghas mājas jumta
19. Rīkoties ar ūdeni, malku utt. priekš citiem, neņemot vērā kukaiņus, ko var nogalināt
20. Mūrēt vairāk kā 3 kārtas ķieģeļus vienā dienā
21. Mācīt bhikšunī ārpus norunātā laika
22. Mācīt bhikšunī pēc saulrieta
23. Kritizēt vai pārmest, ka bhikšu māca bhikšunī, lai saņemtu ēdienu utt.
24. Pasūtīt vai šūt talāru bhikšunī
25. Atdot savu talāri bhikšunī
26. Iet vairāk kā 1 km kopā ar bhikšunī
27. Ceļot tālāk par 1 km laivā ar bhikšunī
28. Sēdēt vientulībā ar sievieti
29. Stāvēt vientulībā ar bhikšunī
30. Saņemt piedāvājumus veiktus tādēļ, ka bhikšunī pārspīlēja Tavas īpašības
31. Vienā dienā ēst vairāk kā vienu reizi pie vairākām ģimenēm
32. Ēst divas sekojošas ēdienreizes ekstrēmistu mājā
33. Ēst vairāk kā vienu lielu, divas vidējas, vai trīs mazas bļodas
34. Ēst pēc tam, kad tās dienas ēšana ir pabeigta
35. Piedāvāt ēdienu bhikšu, kas beidzis tās dienas ēšanu
36. Četri vai vairāk bhikšu ēd atsevišķi no sanghas
37. Ēst starp dienas vidu un saullēktu
38. Ēst saglabātu ēdienu
39. Ēst ēdienu, ko nav piedāvājis kāds, kurš nav bhikšu
40. Lūgt īpašu ēdienu
41. Rīkoties ar ūdeni, malku utt. savām vajadzībām, neņemot vērā kukaiņus, ko var nogalināt
41. Sēdēt tuvu cilvēkiem, kuri nodarbojas ar seksu
42. Stāvēt tuvu cilvēkiem, kuri nodarbojas ar seksu
43. Bez vajadzības barot ne-buddhistu kailo askētu
44. Doties novērot militāros manevrus bez aicinājuma
46. Bez vajadzības dzīvot ar armiju vairāk kā 2 dienas
47. Aiztikt ieročus utt., ierosināt sagatavošanos uz karu, jeb doties novērot karu, kaut ar karaļa aicinājumu
48. Sist bhikšu
49. Draudēt, ka sitīs bhikšu
50. Neatklāt citu bhikšū zaudējumu vai pārpalikumu
51. Lūgt lajam nebarot bhikšu, kuru viņš ir aicinājis
52. Aiztikt uguni
53. Atņemt atbalstu sanghas lēmumam
54. Gulēt vienā telpā ar kādu, kas nav bhikšu, vairāk kā 3 naktis
55. Nepamest negatīvus uzskatus arī pēc 5 lūgumiem to darīt
56. Socializēties ar izmestu bhikšu
57. Socializēties ar izmestu novice mūku
58. Valkāt neatļautas krāsas talārus
59. Aiztikt citu zeltu utt. ar patiku
60. Mazgāties biežāk kā reizi divās nedēļās
61. Nogalināt dzīvnieku
62. Likt bhikšu nožēlot viņa tikumību
63. Kutināt bhikšu
64. Spēlēties ūdenī
65. Pavadīt nakti vientulībā ar sievieti
66. Censties nobaidīt bhikšu
67. Noslēpt ordinētā piederumus
68. Neatļauti izmantot talāri vai bļodu, ko Tu atdevi bhikšu
69. Nepamatoti apsūdzēt bhikšu par atlikumu
70. Iet tālāk pa 1 km vientulībā ar sievieti
71. Iet tālāk par 1 km kopā ar zagli
72. Piešķirt pilnu ordināciju kāda, kam nav 20 gadu
73. Rakt zemi
74. Uzturēties laju mājā ilgāk kā aicināts, vai ilgāk kā 4 mēnešus
75. Nepieņemt bhikšu padomus par solījumiem
76. Slepeni noklausīties, lai izraisītu strīdu
77. Pamest sanghas nodarbības neinformējot citu bhikšu
78. Rīkoties pret autoritatīvam padomam
79. Dzert alkoholu
80. Nepaziņojot sanghas loceklim doties uz laju vietu starp dienas vidu un saullēktu
81. Nedot sponsoram pavēli, lai laikā sagatavotu ēdienu citiem mūkiem/ ciemoties pie vairāk 4 lajiem starp dienas vidu un saullēktu
82. Doties uz karaļa pili starp saulrietu un saullēktu
83. Noniecināt noteikumus, kamēr lasa Prātimokšas Sūtru
84. Veidot vai pasūtīt adatu kasti
85. Pieder gulta, vai sēdvieta ar kājām garākām par 1 olekti
86. Pārklāt sanghas gultu ar jēlkokviln
87. Pieder pārmērīgi liels dingva
88. Pieder pārmērīgi liels ādas izvirduma pārklājamais audums
89. Pieder pārmērīgi liels lietus audums
90. Pieder tikpat lieli vai lielāki kā Buddhas talāri

Atsevišķi atzīti pārkāpumi (4)
1.  Ēst ēdienu ubagotu no bhikšunī miestā vai tuvu pie tā vai uz ceļa
2.  Ēst ēdienu, kas piedāvāts nepareizā kārtībā bhikšunī dēļ, neaizrādot
3.  Ēst ēdienu ubagotu no leja, pret sanghas lēmuma
4.  Ubagot un ēst ēdienu nepārbaudītā mežā

Kļūdas (112)

Par apakšējo talāru valkāšanu (7)
1.  Ne visapkārt ķermeņa apakšdaļai
2.  Nepārsedzot ceļgalus
3.  Pārsedzot potītes
4.  Vienā pusē ļoti augstu, otrā – ļoti zemu
5.  Nolokot daļu virs jostas
6.  Savilktu zem jostas kā maisu
7.  Savilktu zem nabas kā čūskas kapuce

Par augšējo talāru valkāšanu (3)
8.  Ne visapkārt ķermenim
9.  Nepārsedzot ceļus
10. Apsedzot potītes

Par iešanu pie lajiem (20)
11. Iet bez apzinātības un modrības
12. Iet nepareizi valkājot talārus
13. Iet skaļi pļāpājot
14. Iet nevērīgi skatoties apkārt
15. Iet skatoties tālāk kā 6 pēdas uz priekšu
16. Iet valkājot pārsedzot galvu ar ko citu kā mūku mici
17. Iet uzraujot apakšējo talāru (šemtab)
18. Iet ar augšējo talāru (čögö)pārklātu abiem pleciem kā šalli
19. Iet ar aiz kakla saņemtām rokām
20. Iet ar aiz muguras saņemtām rokām
21. Iet lecot
22. Iet ar lepnu gaitu
23. Iet tupus
24. Iet uz pirkstgaliem ar izriestām krūtīm
25. Iet ar sānos iespiestām rokām
26. Iet svārstot ķermeņa augšdaļu
27. Iet šūpodams rokas
28. Iet kratot galvu
29. Iet ar otru, sakļautiem pleciem vai rokām
30. Iet turot otra mūka roku

Par sēdēšanu laju mājā (9)
31. Apsēsties sēdvietā bez aicinājuma
32. Apsēsties sēdvietā to nepārbaudot
33. Apsēsties nokrītot ar visu svaru
34. Sēdēt ar vienu pēdu virs otras
35. Sēdēt ar vienu stilbu uz otra
36. Sēdēt ar vienu potīti uz otras
37. Sēdēt ar pēdām savilktām zem sēdvietas
38. Sēdēt ar izstieptām kājām
39. Sēdēt ar atklātām ģenitālijām

Par ēdiena pieņemšanu (8)
40. Pieņemt ēdienu nepareizā veidā
41. Atļaut, ka bļodu piepilda līdz malām
42. Pieņemt tikpat dārzeņus kā rīsi
43. Nepieņemt ordinācijas kārtībā
44. Pieņemt nepievēršot uzmanību bļodai
45. Turēt bļodu izstieptās rokās pirms ēdiens tiek pienests
46. Apsegt rīsus vai dārzeņus, lai dabūtu vairāk
47. Turēt bļodu virs ēdiena

Par ēšanu (29)
48. Neēdot pareizi
49. Ņemot ļoti mazus kumosus
50. Ņemot ļoti lielus kumosus
51. Ēst pārmērīgi
52. Atverot muti, pirms ēdiens ir tuvu
53. Runāt ar pilnu muti
54. Ēdot čāpstināt lūpas
55. Ēdot čāpstināt mēli
56. Ēst ieraujot elpu
57. Ēdot, izpūst elpu
58. Ēdot rādīt mēli
59. Ēst graudu pēc grauda
60. Sūdzēties par ēdienu ēdot
61. Pārvietojot ēdienu no viena vaiga uz otru
62. Ēdot čāpstināt augslejas
63. Nokožot daļas no liela ēdiena gabala
64. Nolaizīt rokai pielipušu ēdienu
65. Nolaizīt roku pēc bļodas izskrāpēšanas
66. Nokratīt rokai pielipušu ēdienu
67. Kratīt bļodu
68. Veidojot ēdienu kā stūpu utt.

Par bļodas lietošanu (14)
69. Kritizēt cita bhikšu bļodu
70. Pieskarties ūdens traukam ar netīru roku
71. Tašķīt trauku ūdeni citam bhikšu
72. Izliet trauku ūdeni nesaskaņojot vietu ar saimnieku
73. Likt pārpalikušo ēdienu bļodā
74. Likt bļodu zemē bez statņa
75. Likt bļodu uz dzegas
76. Likt bļodu kraujas mālā
77. Likt bļodu stāvā slīpumā
78. Mazgāt bļodu stāvot
79. Mazgāt bļodu uz dzegas
80. Mazgāt bļodu kraujas malā
81. Mazgāt bļodu stāvā slīpumā
82. Smelt ūdeni ar bļodu pret straumi

 Par Dharmas mācīšanu (26)
83. Mācīt sēdošam cilvēkam stāvot kājās
84. Mācīt guļošam cilvēkam sēžot
85. Mācīt cilvēkam uz augstas, dārgas sēdvietas, sēžot uz zemas, trūcīgas sēdvietas
86. Mācīt kādu, kas staigā priekšā, staigājot aizmugurē
87. Mācīt cilvēku, kurš iet pa ceļa vidu, staigājot pa ceļa malu
88. Mācīt cilvēku ar apsegtu galvu
89. Mācīt cilvēku ar uzrautu talāru
90. Mācīt kādu, kam abi pleci apsegti ar čögö
91. Mācīt kādu, kam plaukstas savienotas aiz kakla
92. Mācīt, kādu, kam rokas saņemtas aiz muguras
93. Mācīt kādu, kas velkā uztītus matus
94. Mācīt kādu, kas velkā cepuri
95. Mācīt kādu, kas velkā kroni
96. Mācīt kādu, kas velkā vainagu
97. Mācīt kādu, kas velkā turbānu
98. Mācīt kādu, kas sēž uz ziloņa
99. Mācīt kādu, kas sēž uz zirga
100. Mācīt kādu, kas sēž uz cita dzīvnieka (ne zirga, ne ziloņa)
101. Mācīt kādu, kas sēž aizvērtos ratos
102. Mācīt kādu, kas velkā kurpes
103. Mācīt kādu, kas tur spieķi
104. Mācīt kādu, kas tur lietussargu
105. Mācīt kādu, kas tur nazi
106. Mācīt kādu, kas tur zobenu
107. Mācīt kādu, kas tur ieroci
108. Mācīt kādu, kas velkā bruņas

Vēl kļūdas (4)
109. Ja nav slims, urinēt, izkārnīties stāvot
110. Urinēt vai izkārnīties utt. strautā vai dīķī
111. Urinēt vai izkārnīties utt. uz zaļas zāles
112. Bez vajadzības kāpt kokā, kas augstāks par cilvēku

Piezīmes -
1. sangha - kopiens, kas sastāv no
4 vai vairāk bhikšu
2. trīs dārgumi - buddha, Dharma (buddhas mācības) un sangha
3. laji - laicīgie cilvēki kas nav pametuši majas un ģimeni un laicīgu darbu
4. dingva - audumu kvadrāts uz kur sangha sēž
5. leitus (laika) retrīts - Buddha ieveda nosacījumu, ka lietus sezonā (monsūns) sanghai jādzīvo uz vietas 3 mēnešus un intensīvi jānodarbojas ar Dharmas praksēm.
6. vinaja - mācības par diciplīnu (īpaši mūkiem un mūķenēm)
7. sodžong - sanghas "grēksūdze", ko veic 2 reizes mēnesī