himālaju stūpa

buddhadharma.lv

budisma mācības, teksti, padomi un informācija latviešu valodā

sanskrita sūtras pali suttas teksti rakstiskas mācības sādhanās mācību ieraksti < sākums
rakstiskas mācības
mācību ieraksti
teksti
sūtras
sādhanās
prātimokšas ordinācija
saites
 
< sākums

 

Sanskrita sūtras

Atdzīšanas sūtra
Būt ar visu buddhu zariem
Norbu zangpo zungs
Sanghata sūtra
Sirds sūtra