himālaju stūpa

buddhadharma.lv

budisma mācības, teksti, padomi un informācija latviešu valodā

sanskrita sūtras pali suttas teksti rakstiskas mācības sādhanās mācību ieraksti < sākums

Imanta Kores tulkojumi

rakstiskas mācības
pali suttas
sanskrita sūtras
teksti
 
< sākums
Salīdzinājumu sutra