himālaju stūpa

buddhadharma.lv

budisma mācības, teksti, padomi un informācija latviešu valodā

sanskrita sūtras pali suttas teksti rakstiskas mācības sādhanās mācību ieraksti < sākums

 

Sanskrita sūtras

 

Jāņa un Ulda Baloža tulkojumi Imanta Kores tulkojumi

Atdzīšanās sūtra

Būt ar visu buddhu zariem
Norbu zangpo zungs
Sanghata sūtra
Sirds sūtra
 
 
 
Salīdzinājumu sūtra