himālaju stūpa

buddhadharma.lv

budisma mācības, teksti, padomi un informācija latviešu valodā

sanskrita sūtras pali suttas teksti rakstiskas mācības sādhanās mācību ieraksti < sākums

 

Imanta Kores tulkojumi

 

Sutta par pilnības tīklu (Brahmajāla sutta)
Sutta par labumu no vientuļniecības (Sāmnnaphala sutta)
Sutta par dižo galīgo atbrīvošanos (Mahāparinibbāna sutta)
Saruna ar Sigalaku – civilpersonu uzvedības kodekss (Sigalāka sutta)
Cūlasunnata sutta
Četru Pāli suttu fragmentu apkopojums
Pājāsi sutta