himālaju stūpa

buddhadharma.lv

budisma mācības, teksti, padomi un informācija latviešu valodā

sanskrita sūtras pali suttas teksti rakstiskas mācības sādhanās mācību ieraksti < sākums

 

teksti

 

Jāņa un Ulda Baloža tulkojumi Kores tulkojumi
Pakāpeniskais ceļš 37 bodhisatvu prakses
Prāts tibetas buddhismā 1.nodala Ievads tradīcijās
Prāti un mentālie faktori Kā mongoļi..
Aso ieroču ritenis Samsāras ritenis
8 panti Naropa
8 solījumu pieņemšana Taganapa